Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Söka bidrag

Stiftelsen skall verka för att stärka utvecklingen i Sparbanken Skaraborgs verksamhetsområde d.v.s. Skara, Vara, Götene och Essunga kommuner. Detta sker genom att stiftelsen enligt stiftelseförordnandet kan bevilja bidrag inom följande områden:

 • Näringsliv
 • Forskning/Utbildning
 • Kultur
 • Idrott

Stiftelsens styrelse har fastlagt vissa grundläggande principer och riktlinjer för sin bidragsgivning. Stiftelsen prioriterar projekt

 • som inom respektive område syftar till någon form av utveckling
 • som är tidsbegränsade och har tydligt formulerade mål
 • där betydande insats görs av sökanden och/eller av annan än stiftelsen
 • där sökanden anger hur utvärdering/uppföljning kommer att ske
 • som ger goodwill åt Sparbanken Skaraborg och/eller stiftelsen

Det finns områden och verksamheter som normalt inte beviljas bidrag av Sparbanksstiftelsen Skaraborg. Exempel på sådana är:

 • ändamål som avser löpande verksamhet och driftskostnader
 • ändamål som normalt finansieras med kommunala eller statliga medel
 • sociala eller välgörande ändamål
 • underhåll eller reparationer av byggnader
 • studier eller utbildning för enskild person, vare sig på gymnasie- eller högskolenivå
 • studieresor eller andra resor
 • partipolitiska organisationer, trossamfund, religiös eller politisk verksamhet
 • näringsverksamhet med enskilt vinstintresse för sökanden eller annan
 • enskild idrottsutövare eller sponsring  

 

Ansöka om bidrag

Stiftelsen tar löpande emot ansökningar och bidrag kan sökas av personer, föreningar eller andra organisationer med projekt inom de områden som beskrivits ovan.

Ansökan skall göras på stiftelsens formulär och vara underskriven. Särskilda bilagor bör bara i undantagsfall förekomma. Föreningar/organisationer skall bilägga årsredovisning för senaste räkenskapsår med ansökan.

Vid beviljat bidrag skall sökanden lämna skriftlig rapport över projektets genomförande.

Blankett för ansökan

För att kunna titta på blanketten behöver du Adobe Acrobat Reader som kan hämtas hem gratis genom att klicka på länken nedan.
Om du vill kan du fylla i ansökan direkt i din dator. Skriva sedan ut och skicka in den.

Ladda ner Acrobat Reader här

Ansökan skickas till:
Sparbanksstiftelsen Skaraborg
Skaraborgsgatan 21, 1 tr
532 30 Skara
 

Stäng Skriv ut