Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Överbyggnad i Varnhem

Byggnationen av ett arkeologiskt skydd, ”Överbyggnaden”, över Sveriges äldsta rum är igång. Takstolarna är på plats och vi kan nu få en första uppfattning om hur det kommer att se ut när den 1000-åriga kyrkoruinen i Varnhem möter modern arkitektur. Det är arkitekten och professorn i arkitektur Magnus Silfverhielm från AIX arkitekter i Stockholm, som ritat denna byggnad.

  

En hållbar byggnad för alla

Stor hänsyn har tagits när det gäller hållbara material. Det är limträbalkar och lärkträ som bär upp byggnaden. När det gäller belysningen inne i Överbyggnaden är det endast ledbelysning med lång bränntid som kommer att användas. Vidare har det lagts vikt när det gäller tillgänglighet så att alla normer och regler efterföljs.


Bakgrund

Åren 2005-2008 och 2015 genomförde Västergötlands museum arkeologiska utgrävningar i Varnhem. Resultaten är sensationella. Varnhem visar sig vara en av de viktigaste historiska platserna i VG regionen och i Sverige. Skandinavien kristnades och byggandet av det som skulle komma att bli Sverige tog sin början just här. I och med fynden i Varnhem måste Sveriges historia skrivas om.

Slutbesiktning kommer att ske i november och en invigning av Överbyggnaden kommer att arrangeras våren 2017.

Sparbanksstiftelsen har varit med från början, från utgrävningen till byggandet, med ekonomiska resurser för att detta ska kunna bli verklighet. Stöd har även getts till produktion av en film som kommer att vara klar i början av nästa år.
Ett spännande projekt som kommer sätta vårt område på kartan!

Stäng Skriv ut