Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ansökan

Bidrag kan sökas av personer, föreningar eller organisationer med projekt inom våra prioriterade områden; forskning och utbildning, näringsliv, kultur och idrott. Vi vill påminna om att läsa igenom våra kriterier innan en ansökan påbörjas.

Ansökan görs på vår ansökningsblankett som ska vara underskriven samt innehålla samtliga uppgifter för att behandlas.

Glöm inte att komplettera ansökan med:

  • Årsredovisning för senaste räkenskapsåret om ansökan gäller en föreningar eller organisationer
  • Projektbudget

Särskild bilagor bör endast bifogas i undantagsfall.

Viktigt att känna till

Bidragsmottagare som inte redovisar hur pengarna använts eller som använt dem till annat ändamål än det sökta är skyldig att återbetala beloppet. Om projektets kostnader kommer att understiga budget ska de medel som inte förbrukats återbetalas till stiftelsen. Genom ansökan förbinder sig sökande att följa de av stiftelsen fastställda reglerna. Sökande bör vara medveten om att beviljat bidrag kan komma att publiceras.

Vid beviljat bidrag

Vid beviljat bidragskasökanden lämna skriftlig rapport över projektets genomförande senast en månad efter att projektet avslutas. Löper projektet över en längre tid vill vi ha rapport halvårsvis.
Vi blir alltid glada när vi omnämns i positiva sammanhang, och ser gärna att vårt stöd synliggörs. För vidare diskussion om hur detta kan ske kommer vi att kontakta er kort efter det att ni fått skriftligt besked om ert beviljade bidrag.

Ansökningsperioder

AnsökningsperioderBeslut
1/11 - 31/1Slutet av mars
1/2 - 31/3Slutet av maj
1/4 - 30/4Slutet av juni
1/5 - 31/7Slutet av september
1/8 - 30/9Slutet av november
1/10 - 31/10Slutet av december

Ansökan skickas till:

Sparbanksstiftelsen Skaraborg
Box 163
532 22 Skara

eller via e-post till: info@sparbanksstiftelsenskaraborg.se

OBS! Sedan hösten 2017 sitter vi i nya lokaler, men på samma adress. Lämna därför inte din ansökan i brevlådan vid vår gamla lokal Skaraborgstan 21, 1 trappa -utan sänd den till oss via post eller e-post.

Blankett för ansökan

Länk till Acrobat Reader

Stäng Skriv ut