Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S
Stiftelsen byggare
Logga pris

Nominera till Sparbanken Skaraborgs entreprenörspris

Från och med hösten 2018 instiftar Sparbankensstiftelsen Skaraborg ett nytt entreprenörspris. Syftet med priset är att främja entreprenörskap inom bankens verksamhetsområde och lyfta fram företag eller personer som på ett föredömligt sätt bidrar till lokal utveckling och tillväxt. Priset är på 25 000 kronor och ska användas för personalfrämjande åtgärder. Priset delas ut på respektive kommuns näringslivsgala/företagarfest.
  

Nominering och jury

Du kan nu nominera en person, ett företag eller en organisation till priset. Den du nominerar ska ha sin verksamhet i någon av de kommuner där banken finns; Skara, Vara, Götene och Essunga kommuner. Läs igenom kriterierna nedan innan du gör din nominering.

Juryn för priset består av representanter från Sparbanksstiftelsen Skaraborg, Sparbanken Skaraborg, näringslivsenheten i respektive kommun samt representant från en företagarförening.
  

Utdelning

Priset delas ut på respektive kommuns näringslivsgala eller motsvarande.
   

Nominera

Nominera till Sparbanken Skaraborgs entreprenörspris

Kriterier

Kriterier

Grunden för att få utmärkelsen ska kännetecknas av ett gott affärsmannaskap och insatser som görs för utveckling av näringslivet i såväl stad som land i Sparbanken Skaraborgs verksamhetsområde. Priset kan delas ut till enskild individ, företag eller organisation. 
  

Juryn kommer att bedöma nomineringarna utifrån tre områden:

  • Hållbarhet - pristagaren ska ha en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar verksamhet.
  • Nyskapande - pristagaren har till exempel hittat en ny produkt/tjänst som attraherar marknaden, sett nya sätt att marknadsföra sig, ser och påverkar förändringar av strukturer eller på annat sätt gjort något nyskapande.
  • Ambitioner att växa - pristagarens tillväxtambitioner har betydelse. Det kan t.ex. handla om att öka antalet anställda, etablera sig på fler platser eller öka den ekonomiska tillväxten.
Stäng Skriv ut