Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S
Trandansen Bjurum
Tranor vid Hornborgasjön (Foto Stefan Johansson)

Om oss

Vi är ensam ägare till Sparbanken Skaraborg och genom utdelning från banken kan vi lämna bidrag som främjar sparbankens och bygdens utveckling. Vi delar varje år ut medel till lokala projekt som vi tycker bidrar till just detta. Sedan år 2000 har vi medverkat i finansiering av olika projekt med över 200 miljoner kronor - det är vi stolta över!

Sparbanksstiftelsen Skaraborg bildades år 2000 när Skaraborgs Läns Sparbank ombildades till aktiebolag med namnet Sparbanken Skaraborg AB, och blev samtidigt ensam ägare till banken.

Stiftelsen skall främja sparsamhet genom att som aktieägare i Sparbanken Skaraborg AB verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten i Sparbanken Skaraborg AB blir en effektiv konkurrensfaktor på marknaden.

Stiftelsen får dessutom genom bidrag eller på annat sätt stödja fysiska eller juridiska personer i syfte att främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur, företrädesvis inom verksamhetsområdet. Bidrag lämnas ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet.

Stiftelsen förvaltas av en styrelse. Styrelsen utses av stiftelsens huvudmän. Huvudmännen är 32 till antalet och dessa väljs till hälften av kommunfullmäktige i ovannämnda kommuner och till hälften av huvudmännen själva. Huvudmännen utser också revisor för oss.

Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Årsredovisning 2017

Stiftelseförordnande

Stadgar

Stäng Skriv ut