Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Våra bidrag

Stiftelsen ska verka för att stärka utvecklingen i Sparbanken Skaraborgs verksamhetsområde; Skara, Vara, Götene och Essunga kommuner. Detta kan vi göra genom att vi enligt vårt stiftelseförordnande kan bevilja bidrag inom olika områden:

 • Näringsliv
 • Forskning och utbildning
 • Kultur
 • Idrott

För att de projekt vi beviljar ska hjälpa oss att utveckla vårt verksamhetsområde ser vi det som viktigt att:

 • Projektet syftar till någon form av utveckling
 • Projektet är tidsbegränsat och har tydliga mål
 • En betydande insats görs av sökande och/eller annan finansiär
 • Det är tydligt hur uppföljning av projektets mål kommer att göras

Det finns områden där vi normalt inte beviljar bidrag:

 • Löpande verksamhet och driftskostnader
 • Underhåll och reparationer
 • Ändamål som normalt finansieras med kommunala, regionala eller statliga medel
 • Sociala eller välgörande ändamål
 • Studier eller utbildning för enskild person (t.ex. gymnasie och högskola)
 • Resor och studieresor
 • Partipolitiska organisationer, trossamfund, religiös eller politisk verksamhet
 • Enskilt företag (om ändamålet avser att främja företagets egna vinstintresse)
 • enskild idrottsutövare  
 • Sponsring
 • Påbörjade projekt

Undantag kan göras. Exempelvis kan organisationer vars huvudsakliga inriktning omfattar verksamhet som stiftelsen normalt inte lämnar bidrag till, ändå söka anslag om det avser initiativ eller verksamhet som ryms inom något av de områden som stiftelsen prioriterar.

I vår bedömning av vilka projekt vi beviljar medel utgår vi alltid ifrån punkterna ovan. Då vi får in många ansökningar måste vi ibland prioritera vilka ansökningar som beviljas. Därför kan ansökningar som uppfyller dessa punkter få avslag. Stiftelsens beslut kan inte överklagas och behöver inte motiveras.

Stäng Skriv ut