Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Testa din idé

Sparbankstiftelsen Skaraborg ska verka för att stärka utvecklingen i Sparbanken Skaraborgs verksamhetsområde; Skara, Vara, Götene och Essunga kommuner.

Detta kan vi bland annat göra genom att lämna bidrag till föreningar, organisationer och personer med goda idéer som just utvecklar. Har du en idé som du funderar att söka bidrag för?

Testa din idé genom att besvara följande frågor:

  • Bidrar din idé till utveckling inom vårt verksamhetsområde?
  • Finns det tydliga mål? Vilka?
  • Är projektet tidsbegränsat?
  • Kommer det att ske en utvärdering efter projektets slut? Hur?
  • Kommer du som sökande att göra en egen betydande insats? Finns fler finansiärer?
  • Gör projektet nytta inom näringslivet, forskning, utbildning, idrott eller kultur?

Om du svarar nej på en eller flera av frågorna bör du arbeta vidare med din idé. Om du svarat ja på samtliga kan du gå vidare med en ansökan.

Stäng Skriv ut