Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Sparbanksresan

Pojke sitter på golvet

Sparbanksstiftelsen Skaraborg har sedan 2013 lämnat bidrag för att stödja alla niondeklasser i våra fyra kommuner att kunna genomföra en studieresa med klassen.

Nytt från 2017 är att vi beslutat att resorna ska gå till Stockholm samt att ett besök på Sveriges Riksdag ska ingå. Övrigt program beslutar skolan om, det kan vara museum, teater, TV-och Radiohuset, restaurangbesök etc. Vi har beslutat ett belopp på max 1500 kr/elev, som också kan fås för medföljande extra resurser på grund av ungdom med särskilda behov. Detta ska framkomma i ansökan i förekommande fall. Bidraget får inte finansiera lärarlöner under resan. Skolan väljer själva vilket läsår det är lämpligt att åka med eleverna, antingen i årskurs 9 som tidigare, eller årskurs 8. Vid ett skifte till årskurs 8 får man möjlighet att åka med båda årskurserna under samma läsår, så att inte någon årskurs går miste om möjligheten till resan.

Välkommen med er ansökan!

Ansökningsförfarande

OBS! Det är viktigt att ni ansöker om bidrag och inväntar beslut före planerad avresa.

Ansökningsperioder:

AnsökningsperioderBeslut
1/11 - 31/1Slutet av mars
1/2 - 31/3Slutet av maj
1/4 - 30/4Slutet av juni
1/5 - 31/7Slutet av september
1/8 - 30/9Slutet av november
1/10 - 31/10Slutet av december

Vid beviljande av bidrag, önskar vi att ni kontaktar det lokala bankkontoret för att hämta informationsmaterial från Sparbanken Skaraborg som ska delas ut till eleverna inför skolresan, där det framgår varför Sparbanksstiftelsen Skaraborg har möjlighet att ge bidrag till studieresan.

Bidraget rekvireras när resan har genomförts och då mot faktiska kostnader enligt redovisning, maximalt 1.500 kr/elev. Ersättning lämnas exklusive moms.

I redovisningen ska det framgå tydligt hur många elever som åkte med på resan. En kortfattad beskrivning av vad som gjorts i Stockholm, samt en specificerad kostnadsbeskrivning för alla delar i resan. Kvitton behöver inte bifogas, men om styrelsen önskar kan full redovisning begäras.

Stäng Skriv ut