Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen skall främja sparsamhet genom att som aktieägare i Sparbanken Skaraborg AB verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten i Sparbanken Skaraborg AB blir en effektiv konkurrensfaktor på marknaden.

Stiftelsen får dessutom genom bidrag eller på annat sätt stödja fysiska eller juridiska personer i syfte att främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur, företrädesvis inom verksamhetsområdet. Bidrag får lämnas ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet.

Stäng Skriv ut