Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Stipendier

Lunch utomhus

Sparbanksstiftelsen Skaraborg har instiftat utvecklingsstipendier för att ge möjlighet för enskilda personer att få erkännande och utvecklas. Sökande ska vara bosatta i eller ha en nära anknytning till vårt verksamhetsområde och under utdelningsåret lägst ha fyllt 16 år.

Sparbanksstiftelsens styrelse, som består av representanter från vårt verksamhetsområde Skara, Vara, Götene och Essunga kommuner, bedömer inkomna ansökningar och utser stipendiater. Stiftelsen prioriterar unga personers utveckling. Tillkännagivande av beslutade stipendier meddelas de sökande och presenteras på stiftelsens hemsida. Stipendiaten kallas också till att delta vid ett officiellt tillkännagivande med press, bank- och stiftelserepresentanter, efter överenskommelse.

Idrott och kultur

Stipendiet är på 10 000 kr och delas ut till personer som på ett unikt sätt visar engagemang, driftighet och kunnande inom sitt område och på så sätt positivt bidrar till sin omgivning. Stipendiesumman är avsedd att användas för utbildning/utveckling inom stipendiatens område. Ansökan ska innehålla beskrivning av hur stipendiet ska användas. Ansökningar görs i egen person.

Förening

Stipendiet riktas till duktiga ledare inom föreningen, antingen som organisationsledare eller som ledare för barn -och ungdomsverksamhet. Varje stipendium är värt 15 000 kronor. Stipendiaten får 10 000 kronor till utbildning eller utvecklingsinsatser för verksamheten, och föreningen får 5 000 kronor till stöd och utveckling av föreningens barn-och ungdomsverksamhet. Förslag på kandidat till stipendiet kan endast lämnas av föreningens styrelse, och endast en gång per kalenderår. Ansökan ska innehålla beskrivning av hur stipendiet ska användas.

Ansökning

Stipendierna delas ut två gånger per år och ansökningstiderna är innan den 31 mars och den 30 september.
Stäng Skriv ut