Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Utvecklingsstipendiet Ekrosen

Ung kvinna som pluggar

Utvecklingsstipendiet Ekrosen har upphört och ersatts av två nya stipendier - Utvecklingsstipendiet Sparbanken Skaraborg Idrott/kultur och Förening.

Läs mer och ansök

Utvecklingsstipendiet Sparbanken Skaraborg - Idrott/kultur

Utvecklingsstipendiet Sparbanken Skaraborg - Förening

Om Ekrosen

Utvecklingsstipendiet Ekrosen instiftades av Sparbanksstiftelsen Skaraborg för att ge möjlighet för enskilda personer såväl som grupper att få erkännande och utvecklas. Stipendiet utdelade till personer, som inom sitt intresseområde, på ett unikt sätt, visat engagemang, driftighet och kunnande och med detta tillför positivism i sin omgivning.

Varje stipendie var på 10 000 kr och kan utdelades till enskild, flera personer eller grupper. Stiftelsen behandlade ansökningar och förslag till stipendiater vid två tillfällen per kalenderår.

Stipendiaterna skulle vara bosatta i eller ha en nära anknytning till Sparbanken Skaraborgs verksamhetsområde och under utdelningsåret lägst fyllt 16 år.

Stipendiesumman var avsedd att användas för fortbildning/utveckling inom stipendiats intresseområde. Beskrivning hur stipendiesumman använts skulle lämnas till Stiftelsen senast ett år efter stipendieutdelningen.

Ekrosenstipendiater 2003-2017

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

Stäng Skriv ut