Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Utvecklingsstipendiet Ekrosen

Ung kvinna som pluggar

Sparbanksstiftelsen Skaraborg har instiftat stipendiet Ekrosen för att ge möjlighet för enskilda personer såväl som grupper att få erkännande och utvecklas. Stipendiet utdelas till personer, som inom sitt intresseområde, på ett unikt sätt, visar engagemang, driftighet och kunnande och med detta tillför positivism i sin omgivning.

Varje stipendie är på 10 000 kr och kan utdelas till enskild, flera personer eller grupper. Stiftelsen behandlar ansökningar och förslag till stipendiater vid två tillfällen per kalenderår.

Stipendiater ska vara bosatta i eller ha en nära anknytning till Sparbanken Skaraborgs verksamhetsområde och under utdelningsåret lägst fylla 16 år.

Stipendiesumman är avsedd att användas för fortbildning/utveckling inom stipendiats intresseområde. Beskrivning hur stipendiesumman använts ska lämnas till Stiftelsen senast ett år efter stipendieutdelningen.


Sparbanksstiftelsens styrelse, som består av representanter från Sparbankens kontorsområden i Skara, Vara, Götene och Essunga kommuner bedömer inkomna ansökningar och förslag och prioriterar vid utseende av stipendiater personer som med sitt intresse och engagemang tillför uppskattning i – eller ger ”goodwill” till sin hembygd.

Tillkännagivande av beslutade stipendier meddelas de sökande och en förteckning hålls tillgänglig här på stiftelsens hemsida.

 

Ansökan

Ansökan görs på av stiftelsen framtaget formulär, som ska vara inlämnat senast den 31 mars respektive 30 september. Ansökan ska sändas till:

Sparbanksstiftelsen Skaraborg
Skaraborgsgatan 21
532 30 Skara

Ansökningsblanketten kan alternativt scannas och sändas till: info@sparbanksstiftelsenskaraborg.se 

Blankett för ansökan
 
För att kunna titta på blanketten behöver du Adobe Acrobat Reader som kan hämtas hem gratis genom att klicka på länken nedan. Om du vill kan du fylla i ansökan direkt i din dator. Skriv sedan ut och skicka in den.

Ladda ner Acrobat Reader här

 

Vidare upplysningar om stipendiet kan lämnas av stiftelsestyrelsens ordförande
Barbro Mattsson tfn. 070-67 55 112  eller stiftelsens verkställande tjänsteman
Anders Josefsson tfn. 0511-34 73 33

Ekrosenstipendiet ses över

Stiftelsestyrelsen har beslutat göra översyn av Ekrosenstipendiet. Detta innebär att ansökningar inkomna till om med 2017-03-31 kommer att behandlas enligt nuvarande bestämmelser. Hur de nya bestämmelserna ser ut kommer senare att framgå på Sparbanksstiftelsen Skaraborgs hemsida.

 

Stäng Skriv ut