Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Stipendier

En ung kvinna använder sin mobil

Sparbanksstiftelsen Skaraborg har instiftat utvecklingsstipendier för att ge möjlighet för enskilda personer att få erkännande och utvecklas. Stipendiater ska vara bosatta i eller ha en nära anknytning till Sparbanken Skaraborgs verksamhetsområde och under utdelningsåret lägst ha fyllt 16 år.

Sparbanksstiftelsens styrelse, som består av representanter från Sparbankens område Skara, Vara, Götene och Essunga kommuner, bedömer inkomna ansökningar och utser stipendiater. Stiftelsen prioriterar unga personers utveckling. Tillkännagivande av beslutade stipendier meddelas de sökande och presenteras på stiftelsens hemsida. Stipendiaten kallas också till att delta vid ett officiellt tillkännagivande med press, bank- och stiftelserepresentanter, efter överenskommelse.

Stäng Skriv ut