Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Utvecklingsstipendiet Sparbanken Skaraborg - idrott/kultur

Gitarrist

Sparbanksstiftelsen Skaraborg har instiftat utvecklingsstipendier för att ge möjlighet för enskilda personer att få erkännande och utvecklas. Stipendiater ska vara bosatta i eller ha en nära anknytning till Sparbanken Skaraborgs verksamhetsområde och under utdelningsåret lägst ha fyllt 16 år.

Sparbanksstiftelsens styrelse, som består av representanter från Sparbankens område Skara, Vara, Götene och Essunga kommuner, bedömer inkomna ansökningar och utser stipendiater. Stiftelsen prioriterar unga personers utveckling. Tillkännagivande av beslutade stipendier meddelas de sökande och presenteras på stiftelsens hemsida. Stipendiaten kallas också till att delta vid ett officiellt tillkännagivande med press, bank- och stiftelserepresentanter, efter överenskommelse.

Ansökningstider: 31 mars och 30 september

Stipendiet är på 10.000 kr och delas ut till personer som inom sitt område, på ett unikt sätt, visar engagemang, driftighet och kunnande och med detta tillför positivism i sin omgivning. Stipendiesumman är avsedd att användas för utbildning/utveckling inom stipendiatens område. Ansökan ska innehålla beskrivning av hur stipendiet ska användas. Ansökningar görs i egen person.
Du ansöker via formuläret du når via länken nedan. Du kan också skicka in ansökan till adressen nedan.

Sparbanksstiftelsen Skaraborg
"Utvecklingsstipendium"
Skaraborgsgatan 21
532 30 Skara

Ansökan Utvecklingsstipendiet Sparbanken Skaraborg - idrott/kultur

Stäng Skriv ut